Coronavirus beleid

Zaterdag 14 maart 2020

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. (bron RIVM) 

Om het risico op besmetting te beperken verzoeken wij u, indien u last heeft van één van de volgende verschijnselen, onze praktijk niet te bezoeken:

  • Bij koorts
  • Verkoudheid
  • Keelpijn
  • Niezen
  • Hoesten

Ook als u dus (nog) niet het coronavirus draagt, maar wel één van de bovenstaande symptomen heeft verzoeken wij u thuis te blijven. Zodra u 24 uur klachtenvrij bent, bent u weer van harte welkom op de praktijk. 

Uit voorzorg hebben wij onze Revalidatiefitness groepen (Hartgroepen, COPD groepen en Oncofit groepen) afgelast tot en met 31 maart. 

De reguliere fitnessgroepen gaan vooralsnog gewoon door. Wij verzoeken wel om na de training de praktijk te verlaten en het koffiedrinken tijdelijk over te slaan.

De één-op-één behandelingen Fysiotherapie gaan gewoon door. Wel vragen wij u de hygiëne-regels van het RIVM op te volgen: was uw handen voor en na het bezoek aan de fysiotherapeut in onze praktijk, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen & neem een schone handdoek mee.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM en de website van GGD Zaanstreek-Waterland.