WE GAAN WEER (STAPSGEWIJS) OPEN!!

Fysiotherapeuten hebben donderdag groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om stapsgewijs weer aan het werk te gaan, meldt de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De komende periode zal de fysiotherapeutische zorg “behoedzaam en stapsgewijs” worden opgeschaald. Daarbij zullen de fysiotherapeuten zo veilig mogelijk te werk gaan door de geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Concreet houdt het in dat fysiotherapeuten vanaf vrijdag weer patiënten in de praktijk kunnen ontvangen en behandelen. Gezonde patiënten, ook al behoren zij tot de risicogroep wat betreft het coronavirus, zullen weer op de normale manier behandeld worden.

Wel mondkapje bij coronapatiënten of verdachte gevallen

Fysiotherapeuten moeten volgens de nieuwe protocollen wel beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, bril, handschoenen en een schort, dragen bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het virus.

Desalniettemin mag een fysiotherapeut er altijd voor kiezen om een patiënt alleen te behandelen via videobellen, zoals dat nu ook al gebeurt. Ook staat het hen vrij om bij elke behandeling een mondkapje te dragen als hij of zij dat zelf veiliger vindt.

Bron: NU.nl